>

Zagrożenia dla pracownika - rozwiązania

Pracownicy powinni być wyposażani w odpowiednie środki z zakresu ochrony indywidualnej. Tematyka ich odpowiedniego doboru zależy w dużej mierze od charakteru wykonywanych zadań. Obowiązek w tej kwestii spoczywa przede wszystkim na pracodawcy. Pozwala to na dobór materiałów pod kątem ich odporności na wysoką temperaturę, ogień jak również na czynniki chemiczne. Taka odzież przydatna jest między innymi w pracy spawacza i branży chemicznej lub przetwórczej. Dodatkowo można pracownika doposażyć w inne narzędzia jak okulary ochronne, nauszniki tłumiące oraz maseczki. Każde z tych narzędzi zapewnia częściową ochronę dla poszczególnych części ciała, zaś łącznie stają się kompleksowym zabezpieczeniem. Niebezpieczne czynniki lub elementy można w ten sposób znacząco ograniczyć.